Ældre

Vores ældre medborgere har ret til en ordentlig og tryg alderdom, det har de fortjent. Mobile ældre skal have gode ældreboliger og dagtilbud med gode transportmuligheder. Personalet i hjemmeplejen og på kommunes plejehjem skal have tid til at yde en god og omsorgsfuld service over for de ældre medborgere, og der skal være tid til at snakke med den ældre.

 

 

 

 

Konkret arbejder vi for:

  • Flere varme hænder i ældreplejen.
  • Sikring af, at ældre trygt kan komme til og fra dagtilbud.
  • Gode og billige ældreboliger.
  • Relevante botilbud også for ældre ægtepar, hvor den ene er plejekrævende.
  • Anstændige arbejdsvilkår i plejesektoren med videst mulig medbestemmelse, så personalet
    beskyttes mod stress og nedslidning.

 

 

 Læs mere om hvordan vi vil byudvikle Glostrup.