Marcus I. Rigenstrup

Jeg hedder Marcus og er 25 år gammel. Jeg bor i Ejby og har gjort det næsten hele mit liv. Til daglig arbejder jeg som frivillig og er aktiv i Socialistisk Ungdomsfront (SUF). Udover politik er jeg rigtig glad for sport, musik og mad.
En verden uden fattigdom, krig, sult og utryghed har altid ligget mig på sinde. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget med håbet om at være i stand til at kunne engagere flere mennesker lokalt i kampen for en sådan verden.
I Glostrup vil jeg blandt andet arbejde for:
Flere varme hænder til velfærden – Der må ikke herske tvivl om at borgerne i Glostrup skal være i de bedste hænder hvad enten det handler om plejepersonale, lærere, pædagoger med flere. Derfor bør velfærdens helte hyldes. Og det skal ske ved at ansætte flere kollegaer, kæmpe for mere anstændige arbejdsvilkår og insistere på en ordentlig løn. Det skaber tryghed for alle.
Det cirkulære samfund – Verden står med enorme udfordringer når det kommer til den grønne omstilling. Derfor har vi også i Glostrup et ansvar for at vise vejen mod et bæredygtigt samfund fri fra fossile brandstoffer, hovedløs produktion og uovervejet forbrug. Vi skal i stedet insistere på grønne løsninger. Lokalt producerede fødevarer skal være økologiske og vegetabilske. Energien skal komme fra vedvarende kilder. Cykler, busser, toge og letbaner skal være fuldgode alternativer til bilen. Alle materialer skal indgå i tankegangen “fra vugge til vugge” så intet smides ud. Det er muligt.
Åbent og direkte demokrati – Beslutningsmagten skal tilbage til folket. Lokale råd, brugere og bestyrelser skal have langt større autonomi til at træffe decentrale beslutninger. Det kommunale arbejde skal være langt mere gennemsigtigt og langt flere sager skal debatteres grundigere og sendes til offentlige høringer. Møderne fra kommunalbestyrelsen skal kunne streames på kommunens hjemmeside og den kommunale ombudsperson skal styrkes i sin rolle som vagthund for at undgå kommunalt magtmisbrug og tilbageholdelse af viden. Åbenhed og gennemsigtighed er et must i et levende nærdemokrati.