Robert Sørensen

Robert Sørensen, 40 år. Jeg har hele mit liv boet i Glostrup hvor jeg som dreng gik på Vestervangskolen. Jeg blev uddannet bager hos bageren på Diget. For fire år siden blev jeg indvalgt i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten. I de fire år har jeg kæmpet en stor kamp for et mere grønt og socialt retfærdigt Glostrup. Den kamp vil jeg gerne fortsætte de næste fire år, for der er meget at tage fat på. Derfor stiller jeg op igen under parolen ”VELFÆRD FOR ALLE”.

Tre mærkesager jeg vil bringe med ind i en ny kommunalbestyrelse:

Cirkulær økonomi: Vi har kun vores fælles klode én gang, derfor skal vi passe godt på den. Vi skal væk fra “brug og smid væk” kulturen og derfor vil jeg foreslå, at kommunen skal udarbejde en politik for cirkulærøkonomi. Den vil kunne indeholde krav om byggemetoder, en ny indkøbspolitik, krav til leverandører om produktionsmetoder osv., alt sammen for at spare på ressourcerne således at vi overleverer en klode til vores børnebørn som vi kan være bekendt.

Glostrup Skole: Vi må erkende at Glostrup Skole er blevet for stor og beslutningerne bliver taget alt for langt væk og derfor synes jeg, at Glostrup Skole skal føres tilbage til fire selvstændige skoler igen med hver deres ledelse og skolebestyrelse da jeg er
stor tilhænger af at beslutninger bliver taget så decentralt som muligt.

Mindre marked: Glostrup Kommune har også været ramt af konkurser i hjemmeplejen. Det er ikke rimeligt at skatteborgerne i kommunen skal overtage regningen når en privat virksomhed går konkurs. Derfor vil jeg arbejde for at al udlicitering stoppes og at kommunen trækker alle opgaver hjem således at det er kommunens medarbejdere som udfører arbejdet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal kommunen som minimum indføre klausuler i kontrakterne med leverandørerne om at der arbejdes efter overenskomst og danske miljø- og sikkerhedsbestemmelser, samt at der indføjes kædeansvar.