Mennesket i centrum

Enhedslisten vil altid mennesket først. Individet skal have det godt hele livet og ikke udelukkes fra fællesskabet. Vi skal forebygge tidligt i stedet for at anbringe, og unge skal have gode muligheder for, og hjælp til at tage sig en uddannelse. Glostrup skal være den kommune som er bedst til at bryde den sociale og kulturelle arv, ligesom de ældre skal have en tryg alderdom med tilstrækkelig personlig hjælp og kvalificerede sociale tilbud. Der skal være relevante botilbud for alle.

Udsatteråd

Vi ser gerne, at der kommer et udsatteråd som skal være et talerør for borgere der enten har været eller er hjemløse, stofmisbrugere, sindslidende, alkoholikere og andre der har været udsat for en hændelse, der har haft sociale konsekvenser. Som minimum foreslår vi, at kommunen udformer en udsattepolitik.

Socialeklausuler

Glostrup kommune skal gå foran og sikre det rummelige arbejdsmarked, hvor der er plads til alle mennesker. Derfor skal der indarbejdes sociale klausuler i alle kontrakter med kommunen.

Glostrup kommune som arbejdsgiver

Enhedslisten Glostrup ønsker, at Glostrup skal være en attraktiv kommune at arbejde i og hvor kommunens medarbejdere behandles respektfuldt, samt at de sammen med de faglige organisationer inddrages i beslutningsprocesserne i videst muligt omfang. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal sikres bedst muligt, så stress og nedslidning minimeres eller helst undgås, og samarbejdet med kommunens ansatte skal bygge på gensidig respekt, tillid og lydhørhed.