Glade børn

Børn og unge
I Enhedslisten ønsker vi en kommune, der satser på glade børn. Glostrup skal være den kommune, som er bedst til at bryde den sociale arv. Vi skal forebygge meget bedre og tidligere frem for at anbringe, så vi ønsker bl.a., at der tilknyttes socialrådgivere til børne- og ungeområdet, så der så tidligt som muligt kan sikres tilbud og hjælp til udsatte familier.

Inklusion af børn og unge med særlige behov kan være godt for alle parter, men det må aldrig blive en spareøvelse, så området skal tilføres de nødvendige økonomiske og faglige ressourcer med et støttekorps, der kan hjælpe i akutte situationer.

Folkeskolen

Enhedslisten ser skolen som det gode mødested for alle børn uanset det sociale udgangspunkt. Vi mener derfor, at folkeskolen i videst muligt omfang skal kunne rumme alle børn. En folkeskole der prioriterer elevernes læring og trivsel og medinddragelse i og opdragelse til demokrati.

Glostrup Skole har været gennem nogle meget turbulente år med store omstruktureringer, centralisering, skolereform, utryghed og massiv personaleflugt.

Enhedslisten ser gerne, at vi går tilbage til den gamle struktur med 4 selvstændige skoler med egen ledelse og skolebestyrelse. Centraliseringen af Glostrup Skole og dermed ledelsen har givet et demokratisk underskud, så medarbejderne, eleverne og forældrenes indflydelse er blevet væsentligt formindsket.

Enhedslisten går ind for kortere skoledage med flere timer med to lærere, så undervisningen bliver mere fleksibel, og fagligheden sikres.
Endvidere skal der laves en god arbejdstidsaftale, der giver mulighed for, at lærerne kan bruge en del af forberedelsen hjemme.
Der skal sikres et højt fagligt niveau i lektiehjælp og den understøttende undervisning, så hensynet til elevernes udbytte vejer tungest.