Cirkulært samfund

Det kapitalistiske forbrugssamfund har gang på gang bevist, at det er uforeneligt med den grønne omstilling og derfor bør Glostrup kommune stille sig i spidsen for at skabe et nyt cirkulært samfund hvor ressourcer bliver genbrugt og værdien i materialer bliver bevaret. Helt konkret betyder det et opgør med den herskende ”brug og smid væk” kultur og med fossile brændstoffer af enhver art.

I stedet skal indsatsen for en mere findelt sortering af industri- og husaffald skærpes, et kommunalt værksted skal sikre genbrug og forædling af folks kasserede ejendele såvel som lokalt producerede og 100% økologiske fødevarer skal indgå i de måltider kommunens køkkener serverer.

Cirkulær strategi. Enhedslisten mener, at Glostrup skal have en klar vision og strategi for kommunens cirkulære udvikling, der skal omsættes til konkrete indsatser i kommunens forvaltning. Det kunne være en ny indkøbsstrategi, en cirkulær strategi ved nybyggeri samt det kunne være cirkulære krav i lokalplaner.

En vigtig spiller er vores forsyningsenhed Glostrup Forsyning som er 100% ejet af Glostrup Kommune, derfor ønsker Enhedslisten at stille krav til Glostrup Forsyning om at komme med klare og konkrete cirkulære målsætninger for vores vand, spildevand og affald

Det er ansvarligt – både overfor kloden og for de mennesker der skal arve fremtidens Glostrup.