Åbent demokrati

Mere åbenhed
Socialisme handler først og fremmest om en udvidelse af demokratiet. Mennesker har behov for indflydelse på deres egen tilværelse. Derfor har vi bl.a. i samarbejde med SF og Alternativet lavet et Charter, der skal fremme Åbenhed – Ærlighed – Samtale og Inddragelse i kommunalbestyrelsen. Vi ønsker f.eks., at alle partier skal inddrages i kommunalbestyrelsens arbejde og udvalgsposter, og at borgerne skal have mulighed for at for foreslå punkter til kommunalbestyrelsesmøderne.

Mere indflydelse
Demokrati er mere end et kryds hver fjerde år. Det er større direkte indflydelse på alt, der berører os. Det handler om at skabe debat og åbenhed, om at åbne kommunale beslutningsprocesser, så alle kan følge med. Det er jo os, som har valgt de kommunale politikere, så det er vigtigt, at vi kan se, at de arbejder for det grundlag, som de blev valgt på.

Mere inddragelse
Vi borgere skal mødes med tillid og rådgivning, når vi kontakter kommunen. Kontrol og overvågning skal erstattes af klare regler og vejledning.  Vi vil udvide inddragelsen af borgere, brugere og ansatte i institutioner og i lokalområder. Desværre har vi i den sidste tid set en tendens til, at offentligt ansattes ytringsfrihed får dårligere vilkår.  Det er et kæmpeproblem, hvis offentligt ansatte er bange for at ytre sig, for deres deltagelse i den offentlige debat er en forudsætning for, at vi kan udvikle den offentlige sektor.