Kirstinas budgettale 2021

Som forholdsvis nyt medlem af KB er jeg ret stolt af at være med en budgetaftale i år. Jeg har oplevet et rart forhandlingsklima, og forhandlingerne har været yderst konstruktive i en meget respektfuld ånd og god tone. Desuden er jeg meget glad for resultatet, som indeholder mange af Enhedslistens mærkesager og i særlig grad har prioriteret børn, unge og ældre:

  • Vi får bedre normeringer i daginstitutionerne og SFO og klub.
  • Vi får givet hele ældreområdet et meget tiltrængt løft både i form af afvikling af den gamle gæld, som giver flere resurser til ansættelse af nye medarbejderne, og vi har afsat midler til videre- og efteruddannelse af de nuværende medarbejderne.
  • Der er blevet langt en langsigtet plan for at løfte lærernes løn, så den kommer på niveau med resten af regionen over nogle år.
  • Jeg er særligt glad for, at projektet ”Det sunde liv” med en tidlig forebyggende indsat for sårbare børn og deres familie er blevet videreført, da den tidlige indsats virkelig gør en kæmpe forskel for de berørte familier.

Endvidere har vi lyttet til medarbejdernes ønsker og afsat midler til ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent for at fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

I forligsgruppen har vi valgt at udbygge afdeling Skovvang med 10 nye klasselokaler i modsætning til V, der foreslår en placering på Nordvang. Vi har valgt Skovvang af flere gode grunde:
1. Med væksten af nye beboere, der kommer i det byggeri, der bliver igangsat lige over for skolen på den gamle Carl Bro-grund og på Cirkusgrunden, bliver der brug for nye klasselokaler  til dækning af det voksende elevtal, og med de nye kriterier for indskrivning til skolesstart, der prioriterer omlandet  som vigtigt, skal der være plads på Skovvang, hvis eleverne skal gå på den nærmeste skole.
2. Skolevejen ved Skovvang er den mest sikre, fordi gående og cyklister er adskilt helt fra biltrafikken.
3. Skovvangs placering tæt på boldbaner og skov lægger pædagogisk op til en helt anden udnyttelse af nærområdet med udeundervisning og aktiviteter, Nordvang fx ikke kan byde på.

Som den sidste ting ud af rigtig mange gode tiltag vil jeg nævne de grønne tiltag og energiforbedringer, vi nu foretager med den hidtil største investering i energibesparende foranstaltninger samt renoveringer af kommunens ejendomme.