Svar på Venstres reaktion på budgetforliget

Er rønnebærrene sure i Venstre?

Af Kirstina Tranberg, Kommunalbestyrelsesmedlem

I de år, Enhedslisten har siddet i kommunalbestyrelsen i Glostrup, har vi oplevet en del budgetforhandlinger og alt det spin, der foregår før og efter. Nogle af de gode tiltag og forbedringer, der er med i forligspartiernes forslag, ville sandsynligvis også have været med i det budgetudspil, vi ville være blevet præsenteret for fra Venstres side – og sikkert også en del af de stramninger, der skulle være med til at finansiere budgettet. Mig bekendt er en reduktion i løn- og prisreguleringen ikke et greb, der er fremmed for Venstre, som i deres ”regeringstid” har sat som mål, at det er vigtigere at have landets 5. laveste kommuneskat end et højt serviceniveau med deraf følgende reduktioner i serviceniveauet mange steder i kommunen.

Socialdemokraterne, SF, Konservative og Enhedslisten har lavet et balanceret budgetudspil, der rummer rigtig mange gode tiltag for kommunens borgere og ansatte – og mange af de tiltag er vi rigtig stolte af, fordi de er til gavn for Glostrup: forhøjelse af lærerlønningerne, så de langsomt kan komme på niveau med omegnskommunerne, bedre normeringer i daginstitutionerne, bedre betingelser i ældreplejen og fastholdelse af den tidligere indsats for sårbare børn og deres familier osv. Vi inviterede efterfølgende alle partier til at drøfte vores udspil med os og komme med deres forslag, men det var I ikke interesserede i. Så for mig at se handler Venstres kritik af vores udspil mest om, at vi har forpurret Venstres drøm om et bredt budgetforlig i valgåret – med Venstre ved roret vel at mærke, så de havde magten og æren.

Men burde det vigtigste ikke være, hvad vi sammen kan blive enige om at gøre, der er godt for kommunens borgere og ansatte, og så mindre om, hvem der kommer med de gode forslag først?

Det er mit inderlige håb, at det bliver ønsket om det brede samarbejde, der bliver den fremtrædende holdning til samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse efter kommunalvalget. Det er i hvert fald Enhedslistens intention, hvis vi bliver valgt ind igen, at vi vil arbejde for enhver forbedring til gavn for kommunen.