Miljø

Vi mener, at en ny og ansvarlig politik er nødvendig, hvis vi skal beskytte klima og miljø. Der skal arbejdes for bevarelse af kommunens grønne områder og sikring af natur og biodiversitet. Enhedslisten vil arbejde for, at kravet om cirkulært byggeri indføres i alle nye lokalplaner og ved nybyggeri og renovering af kommunens ejendom.