Grøn byudvikling

Boligen er der, vi opholder os mest, og den skaber den fysiske ramme om vores liv og skal sikre vores børn en tryg opvækst. Derfor skal vi alle have let adgang til grønne uderum, hvor vi kan trives og udfolde os. Det sker bedst i en tæt-lav by med gode grønne udearealer, som vi har nu, og Enhedslisten vil arbejde for, at vi fastholder byens udseende og ikke får en masse højt, massivt betonbyggeri til gavn for byggespekulanternes dybe lommer, men ikke for borgernes trivsel.

Byudvikling for borgerne – ikke for spekulanterne