Glostrup som arbejdsgiver

Enhedslisten Glostrup ønsker, at Glostrup skal være en attraktiv kommune at arbejde i, og der er
god personalepleje, og hvor kommunens medarbejdere behandles med anerkendelse og respekt.
Sammen med MED-systemet og de faglige organisationer inddrages medarbejderne i
beslutningsprocesserne i videst muligt omfang.
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal sikres bedst muligt, så stress og nedslidning minimeres
eller helst undgås, og samarbejdet med kommunens ansatte skal bygge på gensidig respekt, tillid og
lydhørhed, så det er trygt for de ansatte at henvende sig til deres ledere.
Endvidere skal det sikres, at årsagerne til længerevarende sygdom undersøges nøje og afhjælpes til
gavn for medarbejderne og arbejdspladsen.
Konkret forslår vi:
– Tydelige arbejdsgange og kommandoveje.
– Styrkelse af arbejdsmiljøet, herunder ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent.
– Den fornødne tid til at udføre de enkelte arbejdsopgaver ordentligt.
– Fælles prioritering af arbejdsopgaverne.
– Nærledelse