Forslag om skatteforhøjelse

Enhedslisten har stillet forslag om en skattestigning på 0,5 % for 2022. Vi er med på, at vi ikke kan vedtage det nu, men forslaget stilles nu for at åbne for muligheden for at vedtage en skattestigning i de kommende budgetforhandlinger, så det er indmeldt i god tid til de rette myndigheder.

I øjeblikket ligger skatten i Glostrup blandt de laveste i Danmark, og det har selvfølgelig sin pris for serviceniveauet i kommunen.

Vi ser denne skattestigning som en mulig investering – en investering i bedre velfærd for borgerne og en investering i de personalegrupper, der er underbemandede eller sakker bagud lønmæssigt.

Vi har mange ønsker til, hvad sådan et provenu kan bruges til: f.eks. et lønløft til Glostrups lærere, hvor lønnen er den laveste i hele regionen, hvilket ikke gør det særlig attraktivt at søge et lærerjob i kommunen.

Børnene er vores fremtid, og derfor skal der investeres i dem. Det kan vi bl.a. gøre ved at videreføre projektet Det sunde liv med tidlig forebyggende indsats til udsatte børn og deres familier og ved at gennemføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne så hurtigt som muligt.

En af eftervirkningerne af skolereformen har været en øget utryghed og mistrivsel hos flere elever, så her skal der også bruges ekstra ressourcer på en målrettet indsats for at få dem tilbage på sporet. Enhedslisten bakker derfor også op om at gøre skoledagen kortere og give det frie børneliv tilbage til børnene og på SFO’erne, hvilket vil kræve en opnormering af pædagogerne på SFO-området.
Vikarkontoen er kraftigt beskåret, så dækningen ved sygdom og uddannelse skal klares af det daglige personale.

Rengøringen er også skåret meget ned, hvilket betyder, at der kun vaskes gulv et par gange om ugen i daginstitutionerne, så de små børn kravler rundt i daggammelt skidt.

I det lange løb kan det vise sig at være dyrt at være billig, og det er bl.a. det, vi ser med kommunens ejendomme, hvor vedligeholdelsen har været meget skrabet, så der nu i stedet venter dyre renovationer.

Vi ønsker også en tryg, omsorgsfuld og værdig hjemmepleje for de syge og de ældre, gode forhold på ældrecentrene med personale, der har tid og overskud, og det skal der også være de fornødne ressourcer til.