Hvorfor grøn antikapitalisme lokalt?

Det kan være svært at forestille sig at lille Glostrup skulle kunne ændre noget når det kommer til den grønne dagsorden og afværgelse af katastrofale klimaforandringer. Særligt magtesløs kan man føle sig når man ser de skrækkelige naturkatastrofer, massive regnskyl og endeløse tørker der er dagligdag rundtomkring på kloden. Alt imens bliver der forurenet som aldrig før og magtfulde ledere som Trump vil ikke være med til at gøre noget ved det.

Vi har længe vidst at klimaforandringerne er en reel trussel og dog har hele det etablerede politiske system indtil videre siddet på hænderne. Og hvorfor gør det så egentlig det? For at forstå denne tøven giver det mening at minde om at vi lever i en kapitalistisk verden. For kapitalisme er et system der æder vækst til frokost og skyller efter med en ordentlig omgang forbrug. Kapitalisme er ligeglad med mennesker såvel som dyr og natur. Den er kun ude på at udpine planeten for alle dens ressourcer til fordel for en lille privilegeret elite. En grøn omstilling med et fuldstændig bæredygtigt samfund til følge er totalt uforeneligt med det nuværende overflodssamfund.

Og hvad kan vi så bruge alt det vidtløftige ævl til i Glostrup? Hvis vi ønsker et opgør med den kulsorte dagsorden vi ser i samfundet dag skal der ske grundlæggende forandringer – også lokalt! Hvis vi som borgere organiserer os og forlanger klimaretfærdighed og lægger pres på de politiske institutioner kan vi tage magten tilbage og forme et Glostrup der kan fungere som en grøn foregangskommune alle andre kan skele til. Hvis vi som almindelige mennesker tør kræve vedvarende energi, omfattende genbrugssystemer, økologisk lokalproducerede fødevarer, cirkulære produktionsmetoder og et fintmasket net af kollektive transportmidler vil det sende et klart signal til verden om at vi vil en anden vej.

For vi har en verden at vinde – Også lokalt