KB medlem Robert Sørensens budgettale

I dag skal vi så vedtage budget 2018 for Glostrup Kommune.

Kommunerne er igen i år sat i en stram økonomisk spændetrøje, og aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening umuliggør i praksis at udvikle vores fælles velfærd, og derfor stemte Enhedslistens repræsentant i KLs bestyrelse også i mod aftalen.

Jeg anerkender, at der er et politisk flertal for økonomiaftalen, men forbeholder mig retten til at være uenig i den.

Skal det så forhindre mig i at møde op hos Borgmesteren og forhandler en budgetaftale? Nej det skal det naturligvis ikke, for det er præcis i sådanne situationer, at der er mest brug for Enhedslisten til at forsvare vores fælles velfærdssamfund.

Jeg møder altid op, når Borgmesteren inviterer, og det gjorde jeg også, da jeg blev inviteret på en sodavand og drøftelse om budget 2018, hvor jeg medbragte en lang liste over spareforslag, som Enhedslisten ikke kunne gå med til samt et par enkelte udvidelsesforslag.

På mødet kunne jeg med glæde konstatere, at Borgmesteren havde læst Enhedslistens valgprogram 2014-2017, for her står nemlig, at vi vil arbejde for, at der max skal være 22 elever i klasseværelserne på Glostrup Skole, således at vi kan sikre ordentlig tid til den enkelte elev.

Efter at Borgmesteren havde haft drøftelser med de andre partier i kommunalbestyrelsen, blev jeg så præsenteret for en budgetskitse, som i hovedtræk er det budget, som vi skal vedtage i dag, og jeg kunne med tilfredshed konstatere, at Borgmesteren havde taget min lange liste til sig og fjernet alle besparelser på serviceforringelser.

Og til trods for de snævre økonomiske rammer er det lykkedes at finde penge til nogle udvidelser.

Jeg er svært tilfreds med, at det er lykkedes at finde penge til at ansætte en socialrådgiver på Glostrup Skole, således at vi kan styrke indsatsen over for børn og forældre, som har brug for støtte.

Derudover:

Så sætter vi for alvor gang i renoveringen og udvidelsen Nordvangskolen med yderligere 25 mio. kr.

Vi bygger en ny daginstitution i bymidten

Vi forøger andelen af uddannede pædagoger

Vi øger bemandingen i specialtilbuddet Bien

Vi øger budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde

Vi øger budgettet til særlig dag- og undervisningstilbud

Vi opnormerer på demensområdet

Vi fortsætter Glostrup Festival

Vi udstiller Glostrups første indvandrer

Vi laver fortov langs Fraligsvej

Vi fortsætter energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme

Og så fortsætter vi takstnedsættelserne. Sidste år lykkedes det Enhedslisten at veksle en større skattesænkning med en nedsættelse af vuggestuetaksten med 5.700. kroner om året, og i år nedsætter vi så børnehavetaksten med næsten 3.700 kroner om året, og lige præcis takstnedsættelserne mener jeg er bedre afbalanceret end en skattenedsættelse.

Alt i alt er det et budget, som ikke indeholder serviceforringelser, og et budget, der løser nogle af de udfordringer, vi står over for i fremtiden, og derfor stemmer Enhedslisten for Budget 2018.

Til sidst vil jeg bare sige en kæmpe tak til alle, som har bidraget til budgettet. Det er en kæmpe opgave, og uden jeres bidrag ville det være umuligt at komme i mål med budgettet.