Kommunalbestyrelsesmedlem Robert Sørensens kommentar til budget 2018

Enhedslisten er tilfreds med det opnået resultat i budgetforhandlingerne. Jeg gik til forhandlingerne med borgmesteren med det udgangspunkt at få styrket velfærden for alle, det synes jeg er lykkedes. Vi har fået afsat penge til ansættelse af en socialrådgiver på Glostrup skole for at styrke indsatsen overfor børn og forældre som har behov for hjælp og støtte. Vi fortsætter investeringerne i renoveringsprojekter som mindsker energiforbruget og reducerer CO2-udslip. Og så fortsætter vi takstnedsættelserne på daginstitutionsområdet, sidste år nedsatte vi taksten for at få sit barn passet i dagpleje og vuggestue, i år sænker vi børnehavetaktsten med over 300 kr. om måneden.