Bymidten

For præcis 2 år siden startede vi i kommunalbestyrelsen projektet om at lave en strategi for bymidten op, hele kommunalbestyrelen deltog i det første temamøde hvor projektets hensigt blev fremlagt og drøftet, siden er der blevet afholdt møder i fire arbejdsgrupper hvor virksomheder, nabokommuner og foreninger deltog, vi har haft en plancheudstilling i Glostrup Storcenter, hvor vi politikere har mødt borgerne også har vi afholdt 3 borgermøder, alt sammen har gjort at vi nu kan vedtage strategi for udvikling af bymidten.

Enhedslisten har for startet gået til opgaven med et åbent sind og mødt op til forhandlingerne med klare holdninger om hvad vi gerne vil med bymidten, derfor kan jeg også med glæde se at det er lykkedes Enhedslisten at få stor indflydelse på aftalen.

Der er rigtig mange rød – grønne idéer med i aftalen, lad mig nævne nogle stykker:

  • En forskønnelse af bymidten med bæredygtigt byggeri.
  • LAR – Lokal afledning af regnvand.
  • Gode løsninger for fodgængere og cykelister.
  • Friholdelse af biler på stationsforpladsen.

Også hele den centrale bymidte hvor vi freder villaerne og de gamle byhuse på Nyvej, laver en gågadeforbindelse og smider bilerne ud.

Til sidst vil jeg bare sige tak til alle som har bidraget til processen, syntes virkelig godt at man kan se at vi har lyttet og inddraget en masse af de gode forlag som borgerne er fremkommet med til borgermøderne.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 4 = 1