Budgetaftale 2017

Enhedslisten i Glostrup har indgået budgetaftale for 2017 med Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne

Som udgangspunkt er det Enhedslistens politik at støtte enhver forbedring, uanset hvor lille den er, og at stemme imod enhver forringelse, og det var det vi gik til forhandling med.

Det har været en lang proces, hvor Enhedslisten bed sig fast i bordet og forlangte besparelserne på de allersvageste fjernet, samt at der blev sat nogle grønne aftryk, det lykkedes og derfor har vi sagt ja til aftalen.

Godt nok fjernede regeringen og KL – efter massive folkelige protester – omprioriteringsbidraget, men de erstattede det med et effektiviserings- og moderniseringsbidrag, et bidrag som koster Glostrup kommune 2 mio. kr. årligt frem mod 2020, der udover har kommunerne et loft over udgifterne i et såkaldt serviceloft samt et anlægsloft, derfor kan vi – selvom Glostrups kommunekasse bugner af penge – ikke bare bygge løs, samt ansætte flere lærere og pædagoger.

Hvad har vi så blandt andet opnået i budgetaftalen:

Fjernelse af besparelser på enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Fjernelse af besparelser på vikardækning i vores dagtilbud til børn

CO2 reduktion på kommunale bygninger
Der investeres i en række renoveringsprojekter med henblik på at reducere CO2-udslip, mindske energiforbruget, samt forbedre vedligeholdelsen af kommunens ejendomme.

Analyse for et tværkommunalt samarbejde om et plejehjem/hospice til hjemløse 
Mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde om anlæg og drift af et plejecenter/hospice for hjemløse skal undersøges.

Opstart på renovering af Nordvangskolen 

Opsætning af ladestandere til el-biler ved kommunalebygninger

Nedsættelse af taksterne for vuggestue og dagpleje 
Taksterne for pasning i vuggestue og dagpleje nedsættes. I 2017 nedsættes taksten med 477 kr. til 2.978 kr. pr. måned for vuggestue og med 382 kr. til 2.386 kr. pr. måned for dagpleje.

Fortsættelse af klippekort ordning til vores pensionister

Opførelse af plejeboliger til midlertidige pladser 
Kommunens midlertidige plejeboliger er ikke tidssvarende. Der er behov for en udbygning og renovering, så der kan skabes rammer, der understøtter en rehabliterende og aflastende indsats samt en forbedring af indsatsen for de demente.

Gratis servicebus linie 847

Pulje til solafskærmning på skolen (2 mio.)
Der afsættes en pulje til forbedring af solafskærmningen på Glostrup Skoles bygninger, således at arbejdsmiljøet forbedres for både børn og voksne. Planlægning af arbejdet skal påbegyndes i 2016.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 24 = 30